de Bazuin

Autostalling de Bazuin

In 1995 is in gebruik genomen Autostalling de Bazuin.

Het pand deed eerder dienst als vischrookerij Lichtendahl, houthandel en als timmerbedrijf.
De naam stamt af van de gelijknamige molen, die op ongeveer dezelfde locatie stond, maar in 1944 is afgebroken.

Er zijn plannen geweest om de molen te herbouwen, maar dan elders in Harlingen. Momenteel liggen de plannen in de vrieskist.

 

Molen de Bazuin

In 1858 werd aan molenaar E. Wijga een vergunning verleend om zijn door een rukwind omgewaaide standerdmolen te vervangen door een achtkante stellingmolen. De molen maalde wanneer dat nodig was dag en nacht voor de stad Harlingen en de boeren in de omgeving. Stond op een zeer fraaie plaats, vlak aan de Waddenzee. Had een stenen onderbouw. Bovenachtkant gedekt met horizontale planken. Had fraaie raampjes met sponningen in ruitvorm.

In 1908 werd hij voor ƒ 1127,= verkocht aan brandstofhandelaar K. de Vries. In april 1910 was er een roedebreuk, waarbij één end twintig meter van de molen in de grond sloeg.

In 1914 ging K. de Vries failliet. De molen werd vervolgens gekocht door P. Friso. In datzelfde jaar verloor de molen het wiekenkruis bij een noorderstorm en ook de balie (of stelling) werd vernield. Herstel volgde daarop.

Na nog een paar jaar in bedrijf te zijn geweest raakte de molen in verval. Hij werd op 8 februari 1929 voor ƒ 850,= door de gemeente Harlingen gekocht. De daaropvolgende restauratie kostte ƒ 2800,=.

Informatie ingezonden door Rob Pols.
In de Tweede Wereldoorlog moest De Bazuin op last van de Duitse bezetters worden afgebroken. Hij zou, als enige molen in het noorden op de zeedijk- een gemakkelijk oriëntatiepunt vormen voor gealieerde vliegers.

Citaat uit het in 1946 verschenen boek ‘Harlingen in oorlogstijd’ van H.H. Drost: “En in februari werd te Harlingen op last van de Duitsers, de fraaie oude molen “De Bazuin” bij de ringmuur afgebroken”. Informatie van J.de Groot.De molen werd door molenmaker Westra te Franeker gesloopt.